Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

PSD - Ändrade villkor för betaltjänster

Den 1 augusti 2010 träder Lag om betaltjänster och Lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument i kraft i Sverige. Den nya lagen påverkar huvudsakligen konsumenten men i viss utsträckning dig som företagare. Lagarna gör också bankernas skyldigheter och ansvar tydligare och enhetligare.

Genom de nya lagarna anpassas den svenska lagstiftningen till EU:s direktiv för betaltjänster PSD (Payment Services Directive).

Du behöver inte göra något

De nya lagarna innebär att villkoren i dina avtal med banken om konton och betaltjänster kommer att ändras. Du behöver inte göra något för att godkänna de nya villkoren. Godkänner du inte de nya villkoren kan du säga upp dina avtal direkt utan kostnad fram till och med den 31 augusti 2010. Om du inte hör av dig innan dess tolkar vi det som att du har godkänt de nya villkoren.

Anpassning till EU

PSD införs i alla 27 EU-länder samt EES-länderna (det vill säga EU-länderna inklusive Norge, Liechtenstein och Island). Lagarna reglerar betalningar inom Sverige och mellan Sverige och EES-länderna i euro, svenska kronor eller någon annan av EES-ländernas valutor.

 Produkter och tjänster som berörs av PSD

Autogiro
Med autogiro får företaget betalt av sina kunder på förfallodagen.
Produktförändringar och villkor
Bankens prissatta betaltjänster
Produkter som banken tar ut ett pris i förskott för.
Produktförändring och villkor
BankID i mobil
BankID i mobil är en e-legitimation där dina personuppgifter finns lagrade i SIM-kortet i telefonen. Med BankID i mobil kan du legitimera dig i internetbanken och godkänna betalningar och uppdrag.
Produktförändring och villkor
BankID på kort
BankID på kort är en e-legitimation där dina personuppgifter finns lagrade i ett chip på ett kort. Med BankID på kort kan du legitimera dig i internetbanken och godkänna betalningar och uppdrag.
Produktförändring och villkor
Internationella betalningar
Internationell betalning ger företaget möjligheten att skicka pengar till mottagare världen över.
Produktförändring och villkor
Internetbanken
Internetbanken ger företaget ett miljövänligt, smidigt och säkert sätt att sköta ekonomin dygnet runt, året om.
Produktförändring och villkor
Kort
Med ett företagskort kan innehavaren göra inköp till företaget. Ett företagskort är alltid registrerat på en innehavare och det är bara den personen som kan använda kortet.
Produktförändring och villkor
Säkerhetsdosa
Med Säkerhetsdosan kan du legitimera dig i internetbanken och godkänna betalningar och uppdrag.
Produktförändring och villkor
Telefonbanken
Via telefonbanken kan du hantera det mesta som rör företagets ekonomi, precis som på vilket bankkontor som helst.
Produktförändring och villkor

 

Stäng Skriv ut