På ett valutakonto går exportintäkterna direkt in på kontot utan att växlas till svenska kronor. Importbetalningarna kan sedan göras direkt från samma konto.