Swedbank Corporate Finance är en del av affärsområdet Stora företag & Institutioner och en av de största investmentbankerna i Sverige, Norge, Finland och Baltikum.

Swedbank Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning till ägare, styrelser och företagsledningar inom:

Företagsförvärv & avyttring (M&A)

Börsintroduktioner

Kapitalanskaffning

Övriga ägarrelaterade frågor

Ett unikt sätt att samarbeta med medelstora och stora företag i Sverige, Norge, Finland och Baltikum gör Swedbank Corporate Finance till det självklara valet för företag i ägar- och finansieringsfrågor. Med bred verksamhet och ett stort nordiskt och baltiskt kontaktnät - framvuxet genom Sparbankerna i Sverige, förvärv av investmentbanken First Securities i Norge respektive Hansabank i Baltikum samt etablering i Finland - har Swedbank Corporate Finance etablerat sig som en ledande finansiell rådgivare i Norden.

Tillsammans med kvalificerade medarbetare, expertis inom en rad finansiella specialistområden och en organisation som arbetar utifrån kundens behov och förutsättningar– har Swedbank Corporate Finance arbetat fram en modell byggd på nära samarbete, hög leveranskapacitet och kvalitet i alla led.

Kontakt

Överväger ditt företag större ägarförändringar, M&A, marknadsnotering, nyemission eller annan transaktion? Tveka inte att kontakta Swedbank Corporate Finance.