Hoppa till textinnehållet

Säkerhet för dig som använder våra tjänster

Young man in architect office

Du som använder våra tjänster på internet, i telefonen eller via mobilen måste kunna känna dig trygg och inte oroa dig för intrång. Här hittar du nyttig information om säkerhet på internet och via telefon, och vad som kan vara bra att tänka på när du använder våra tjänster.

För att kunna överföra personlig information från dig till banken används ett antal skyddsåtgärder för att informationen inte ska komma i orätta händer, förvanskas eller förstöras. Både vi som bank och du som kund ansvarar för att informationen hanteras på rätt sätt.

 • Säkra internet- och mobiltjänster

  Vi följer kontinuerligt med i utvecklingen av säkerhetslösningar och utsätter regelbundet våra system för omfattande tester. Allt för att du ska känna dig säker när du utför dina bankärenden över internet.

  Våra säkerhetslösningar
 • Sköt dina bankärenden säkert över telefonen

  Vi behöver vara säkra på att det är du som ringer till banken. Därför har vi vidtagit en rad åtgärder som försäkrar oss att ingen bedragare ringer in.

  Säkra telefontjänster
 • Handla med ditt kort på nätet

  Att betala med kort på nätet är enkelt och tryggt. Det innebär flera fördelar som exempelvis försäkringar och möjligheten att reklamera köp.

  Handla med ditt kort på nätet

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Hantering av tillgångar - pengar och annan egendom - för annans räkning väcker många frågor. I centrum för förvaltning av andras medel finns ofta banker och andra finansiella institut. Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.

För att kunna handla korrekt i enlighet med tillämpliga lagar har denna broschyr tagits fram av Svenska Bankföreningen, Sveriges Kommuner och Regioner och Svenska Fondhandlareföreningen.
 

Broschyren belyser regelverket för olika slags ställföreträdarskap och förhållandet mellan ställföreträdare och bank vid olika bankärenden. Den riktar sig till jurister eller andra som möter ställföreträdare vid hantering av annans medel i bank eller hanterar tillsyn av ställföreträdare.