Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Arbetsskador

Vad händer om olyckan är framme på jobbet? Om du skadas i arbetet genom olycksfall eller arbetssjukdom kan det innebära att du förlorar inkomst och får utgifter för exempelvis läkarvård eller hjälpmedel. Förutom rätt till sjukvård och sjukpenning/sjukersättning har anställda inom samtliga avtalsområden ett kompletterande försäkringsskydd. Tänk på att du behöver ha en egen privat olycksfallsförsäkring för skador du får på fritiden. Är du egenföretagare är det speciellt viktigt att du har ett bra försäkringsskydd i händelse av olycksfall.

Ersättning vid arbetsskada

Genom det kollektivavtal du tillhör har du ett skydd vid arbetsskada. Som privatanställd eller kollektivanställd arbetare eller tjänsteman omfattas du av Trygghetsförsäkringen TFA. Som anställd i kommun, landsting eller församling omfattas du av Trygghetsförsäkringen TFA-KL. Som statligt anställd omfattas du av Avtal om ersättning vid personskada, PSA. Det finns en samordnande organisation för dessa avtalsförsäkringar, AFA. Det är dit du och din arbetsgivare ska skicka anmälan om arbetsskada.

Under den akuta sjukdomstiden kan du få ersättning för din inkomstförlust, som inte täcks av sjuklön/sjukpenning, när sjukskrivningen pågått i minst 15 dagar och skadan beror på ett olycksfall i arbetet. Ersättningen får du då från första sjukskrivningsdagen. Genom TFA-KL och PSA kan ersättning beviljas tidigare om skadan beror på våld eller misshandel i arbetet.

Om skadan har uppstått genom förslitning kallas den arbetssjukdom. För att TFA ska kunna lämna ersättning måste skadan vara godkänd av Försäkringskassan. Det kan den bli om du har fått sjukpenningen utbytt mot sjukersättning/aktivitetsersättning och om du själv skriftligen har ansökt om prövning. AFA kan utreda ärenden som gäller vissa skador som finns med på ILO-konventionens lista. Listan finns på AFA's hemsida. Innan skadan är godkänd kan sjukförsäkringen AGS lämna ersättning under sjukskrivningstid enligt villkoren i den försäkringen.

Kostnadsersättning vid olycksfall kan du få för det som överstiger 500 kronor. Spara därför dina kvitton. Du måste ha kostnader för minst 600 kronor för att ersättningen, lägst 100 kronor, ska betalas ut. Har du förlorat frisk hel eller halv tand eller fått bestående besvär ska du också anmäla skadan till AFA.

Vid längre tids arbetsoförmåga

Om du inte kan arbeta helt, eller bara delvis, kommer sjukpenningen att omprövas till sjukersättning, det som förr kallades förtidspension. Om du är mellan 20 och 29 år kan du i stället få aktivitetsersättning. Aktivitetsersättningen är alltid tidsbegränsad och beviljas för, som längst, tre år i taget.
Har du haft mycket låg inkomst kan din sjukersättning fyllas ut med en garantiersättning.

Genom Försäkringskassan kan du få en livränta för den förlust du gör av inkomster som understiger 7,5 prisbasbelopp. Livräntan täcker in skillnaden i inkomst före och efter skadan. Den kan betalas ut även vid omplacering eller rehabilitering till följd av skadan.

När sjukersättning beviljats måste du själv skriva till Försäkringskassan och ansöka om livränta.

Din avtalsförsäkring kan ge dig en livränta för förlust av inkomster över 7,5 prisbasbelopp.

Livräntan betalas ut till 65 år. Därefter blir livräntan lägre.


För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

Stäng Skriv ut