Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Krocketspelare

Avtals- och tjänstepension

Utöver den allmänna pensionen har du som anställd ofta rätt till en avtalspension eller tjänstepension.

Det är en extra pension som har förhandlats fram mellan din arbetsgivare och facket. Kontrollera på din arbetsplats om du är berättigad till denna pension. Avtalspension och tjänstepension kan vara samma sak.
Avtalspension kan också vara benämning på ett erbjudande om förtida pension från din arbetsgivare.

Vilka inkomster omfattas?


Nästan alla sorters inkomster, även olika löneförmåner, kan ligga till grund för din tjänstepension. Tjänstepensionen har särskilt stor betydelse för den som har inkomster över taket för maximal allmän pension. Ju mer du tjänar, desto högre blir din tjänstepension. 

Förändringar 


Till för några år sedan har tjänstepensionerna varit förmånsbaserade, det vill säga den anställde har varit garanterad en viss procent av sin slutlön. Men nu har allt fler avtal övergått till att bli premiebaserade tjänstepensioner, vilket innebär att den anställde själv får välja hur pensionen ska förvaltas.

Det är viktigt att du då gör ett aktivt val, så att du får en så bra värdeökning som möjligt på ditt kapital. Det kan betyda mycket den dag det är dags att gå i pension. Tänk också på att detta val är viktigast att ta itu med då det inte alltid går att flytta på redan placerade pengar, även om flytträtten har gort det lättare idag. Se även nedan om efterlevandeskydd.

Hur mycket du kan välja placering för själv 


Privatanställda tjänstemän

De som är födda 1979* och senare kan fr o m 1 juli 2007 placera 4,5 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av lönen över den gränsen. Äldre än födda 1979 kan välja förvaltare för en del av sin tjänstepension (ITPK), som motsvarar två procent av lönen.

Privatanställda LO-medlemmar

Ett nytt avtal för avtalspension gäller för LO-medlemmar fr o m 1 januari 2008. Den anställde väljer själv förvaltare av pensionspremien. 2011 är premien 4,3 procent av lönen, upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 24 procent av lönen över den gränsen. Pensionsavsättningarna höjs stegvis fram till 2012. Då blir premien 4,5 procent och på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp 30 procent.

Anställda inom kommuner och landsting

Fr o m 2007 får den anställde placera hela premien själv. Premien är 4,5 procent på hela den pensionsgrundande lönen, men kan variera beroende på avtal.

Statligt anställda

2003 fick de statligt anställda ett nytt pensionsavtal som både är premie- och förmånsbaserad beroende på inkomst. Premien kan totalt vara upp till 4,5 procent av lönen, varav den anställde får placera 2,5 procent själv.

Efterlevandeskydd


Alla tjänstepensioner innehåller en viss försäkringsdel och ett efterlevandeskydd. Omfattning och förutsättningar varierar. För den premiebaserade delen kan man välja till familjeskydd och/eller återbetalningsskydd. I vissa avtal får du som icke-väljare automatiskt återbetalningsskydd. Om du inte vill ha det måste du själv anmäla det.


* Kan även gälla äldre vars arbetsgivare tecknat det nyare avtalet.För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

  

 

 

Stäng Skriv ut