Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Mor med bebis

Att bli förälder

En ny medborgare

När barnet är fött börjar det trilla ner brev i brevlådan. Först ut är Försäkringskassan som ber er att ange hur ni vill ta ut föräldra-
penningen.

Sedan skriver Skatteverket och bekräftar att folkbokföringen har mottagit besked om att det har fötts en pojke eller flicka med moderns efternamn. Om ni vill att barnet ska ha ett annat efternamn måste ni anmäla det till Skatteverket inom tre månader efter födseln.

En sköterska från barnavårdscentralen brukar komma på besök efter någon vecka.

Om ni inte är gifta får ni ett brev där ni kallas till familjerättsbyrån. Där ska pappan godkänna faderskapet och mamman ska ge pappan del i vårdnaden. Innan detta är gjort har barnet, formellt sett, ingen far.

Efter en månad eller två kommer det första barnbidraget.

Adoption

Det finns godkända organisationer som hjälper till att förmedla adoptioner. Mer information kan du söka hos Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA. För att få adoptera krävs att socialnämnden godkänner er som lämpliga föräldrar.

Att adoptera ett barn kostar allt från 50 000 till över 100 000 kronor beroende på vilket land barnet kommer ifrån. När adoptionen är klar kan man få ett bidrag från Försäkringskassan.

Ett adopterat barn har samma juridiska ställning som om det fötts inom familjen. Adoptionen kan inte hävas. Barn från andra länder som adopteras av svenska föräldrar blir automatiskt svenska medborgare.

Barnförsäkring

Barn har ofta ett dåligt försäkringsskydd om de skadas eller blir långvarigt sjuka.
De flesta kommuner har en försäkring för barn som är skrivna där. Den gäller bara olycksfall - inte sjukdom - och ersättningen är ganska låg. Villkoren varierar, men alla försäkringar gäller under skol- eller förskoletid och på väg till eller från skolan. Några kommuner försäkrar även för fritiden. Barn som inte går i förskola brukar helt sakna försäkring.
Blir ditt barn sjukt eller skadat får du i stort sett fri sjukhusvård för barnet och tillfällig föräldrapenning. Men fundera gärna igenom vad som händer om barnets framtida möjligheter att få jobb påverkas eller om du måste vara hemma under en längre tid.
Det är därför klokt att bygga på barnets skydd med en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Vårdnadshavare och förmyndare

I lagen är det skillnad på begreppen vårdnadshavare och förmyndare.

Vårdnadshavare beslutar i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

Förmyndare har hand om barnets ekonomiska angelägenheter.

Det vanliga är att föräldrarna är både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn. Det betyder att båda föräldrarna måste skriva under avtal och annat som rör barnets ekonomi. För att förenkla kan den ene föräldern skriva en fullmakt som låter den andre föräldern sköta till exempel alla bankärenden i barnets namn.

Omyndig

Barn blir myndiga den dag de fyller 18 år. Innan dess får barnet, i princip, inte själv bestämma över det hon eller han äger. Ett barn får inte själv ta lån i bank, sälja sin cykel eller ta ut pengar från sina bankkonton.

Därför får ingen sälja till exempel dyra varor eller prenumerationer på tidningar till omyndiga barn utan förälders tillstånd. Alltså kan du, om du vill, häva ett köp som ditt barn gjort utan ditt medgivande.

Det finns dock undantag. Bland annat får den som har fyllt 16 år ta anställning och bestämma över den lön hon eller han tjänar. Då har man också rätt att öppna bankkonto utan förälders underskrift.

För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

Stäng Skriv ut