Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Barnledighet och bidrag

Havandeskapspenning

Om du som ska bli mamma och har ett arbete som är fysiskt påfrestande eller där arbetsmiljön är riskfylld, har du rätt att bli omplacerad till andra arbetsuppgifter eller få tjänstledigt med så kallad havandeskaps-
penning. Ersättningen är lika stor som föräldrapenningen.

Pappadagar

För att ni båda ska kunna vara tillsammans med ert barn de första dagarna har pappan rätt till tio dagars betald ledighet. Ersättningen är lika stor som föräldrapenningen.

Föräldrapenning vid barns födelse

Föräldrarna har rätt till föräldrapenning från och med den dag barnet föds.

  • Betalas ut i 390 dagar inklusive helgdagar.
  • Kan tas ut som hel-, trekvarts-, halv-, kvarts- eller åttondelsdagar.
  • Motsvarar 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, multiplicerad med 0,98 procent.
  • Är maximerad till 80 procent av 403 000 kronor i
    årsinkomst (10 prisbasbelopp).
  • Grundnivå 180 kronor per dag, före skatt, för den som inte hade någon inkomst innan barnet föddes.
  • Rätt till ytterligare 90 dagars föräldraledighet med lägstanivån 60 kronor per dag. För barn födda fr o m 1 juli 2006, 180 kronor per dag.
  • Kan sparas tills det som inträffar sist av att barnet fyller åtta år eller slutar åk 2.
  • Tillfällig föräldrapenning kan tas ut om barnet är under 240 dagar och vårdas i hemmet för sjukdom istället för sjukhusvård.

Om ni har gemensam vårdnad om barnet har ni rätt till hälften av dagarna var. Ni kan till exempel också välja att ta halva dagen var. Ni kan överlåta dagar till varandra, men 60 dagar är reserverade för mamman respektive pappan.
Vill du inte ta ut dina egna dagar går ni miste om de dagarna. Kan du inte vårda barnet på grund av sjukdom eller handikapp får du överlåta dagarna till den andre föräldern.

En ensamstående förälder får utnyttja alla dagarna själv.

Om mamman blir gravid igen innan barnet är ett år och nio månader får hon föräldrapenning som grundar sig på heltidslönen innan första barnets födelse, även om hon gått ned på deltid därefter.

Barnbidrag

Barnbidrag betalas ut till mamman men är ett bidrag till hela familjen.

2007 är barnbidraget 1 050 kronor per barn och månad, till och med det kvartal då barnet fyller 16 år. Därefter kan barnet ha rätt till förlängt barnbidrag eller studiebidrag. Studiebidraget betalas ut med 1 050 kronor per barn och månad i tio månader under ett år.

Bidraget betalas automatiskt av Försäkringskassan från och med månaden efter barnets födelse. Barn till utländska medborgare får sitt bidrag månaden efter att de beviljats uppehållstillstånd.

Många familjer använder en del av bidraget till sparande för barnets framtida behov.

Flerbarnstillägg

Familjer med flera barn får tillägg. Tillägget är 100 kronor för andra barnet (nytt sedan oktober 2005), är 354 kronor för tredje barnet, 860 kronor för fjärde barnet och 1 050 kronor per barn och månad från och med femte barnet.

Föräldraledighet

Som föräldrar har ni laglig rätt att vara borta från arbetet i 18 månader (sammanlagt) efter att barnet har fötts.

Därefter har ni rätt att förkorta arbetstiden till 75 procent tills barnet fyller 8 år.

Vård av sjukt barn

Om barnet blir sjukt får den som stannar hemma från arbetet med barnet tillfällig föräldrapenning. Då finns ingen karensdag utan den betalas ut från första dagen. Normalt betalas den ut för högst 60 dagar per barn och år tills barnet fyller 12 år.

Tillfällig föräldrapenning räknas normalt på 260 dagar per år och kan tas ut med fem dagar per vecka för den som är anställd.
För den som är egenföretagare med enskild firma eller handelsbolag räknas föräldrapenningen per kalenderdag, dvs räknat på 365 dagar per år och blir därför lägre per dag jämfört med den som har aktiebolag eller är anställd.

Fr o m 2005 utvidgades rätten till tillfällig föräldrapenning så att förälder till svårt sjukt barn under 18 år får rätt till ett obegränsat antal dagar med tillfällig föräldrapenning.

Även släktingar och vänner kan få ersättning om de är hemma med barnet.
För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

Stäng Skriv ut