Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Spara i obligationer

En obligation är en sparform som i regel ger högre avkastning än ett bankkonto.

Vad är obligationer

Obligationer är en del av marknaden för säljare och köpare av pengar. När du köper en obligation lånar du ut pengar till den som ger ut obligationen.

I Sverige är det staten, bolåneinstitut, banker, kommuner och några få företag som lånar pengar genom att ge ut obligationer. Vill du köpa en obligation vänder du dig till banken eller direkt till utgivaren. Obligationer handlas oftast i jämna tusental kronor.

Fördelar med obligationer

  • Behåller du obligationen ända fram till inlösendagen vet du exakt vad räntan blir.
  • Pengarna är inte bundna.
  • Det är enkelt att handla med obligationer.

Både avkastning och löptid skiljer sig åt mellan olika sorters obligationer. Pengarna är aldrig bundna eftersom du alltid kan sälja din obligation. När räntorna stiger faller obligationskurserna. Och när räntorna faller, stiger värdet på obligationerna. Du kan följa obligationernas värde via tidningarnas ekonomisidor eller text-tv.

Skatt

Skatten på obligationsräntan är 30 procent och dras automatiskt vid ränteutbetalningen. Vinster på premieobligationer är dock skattefria.

Om du säljer dina obligationer med vinst ska du deklarera för denna och betala 30 procent i skatt. Du får kvitta vinster mot förluster.

Skatteverket får kontrolluppgifter på dina affärer. Men du ska ändå redovisa dem på en särskild blankett, K4, i din deklaration.

Nollkupongare är lite speciella. Eftersom du inte får någon avkastning under löptiden, betalar du skatt vid inlösen (det vill säga försäljning).

Begrepp

Det finns tre viktiga begrepp att hålla reda på när det gäller obligationer: löptid, nominellt värde och kupongränta.

LÖPTIDEN är tiden från den dag obligationen gavs ut till inlösendagen, det vill säga den dag du får tillbaka dina pengar. Två till fem års löptid är vanligast.

DET NOMINELLA VÄRDET är det belopp som du får tillbaka när löptiden är slut, det vill säga på inlösendagen.

KUPONGRÄNTAN är den årliga ränta du får för att du lånar ut pengarna. Räntan är fast under hela löptiden och betalas ut till ett konto som du själv väljer.

Möjligheter och risker

Obligationer är en trygg och säker placering, men det finns vissa risker.

KREDITRISK: Det finns en kreditrisk, det vill säga att den du lånar pengar till inte kan betala tillbaka. När det gäller staten behöver du inte vara orolig. Lånar du ut till företag kan det förstås finnas en risk.

Risken bedöms av internationella företag, bland annat Moodys och Standard & Poor, och kallas "rating". Risknivå och ränta går hand i hand - låg risk ger lägre ränta.

RÄNTERISK: Ränterisken är risken för att räntan går upp när du redan har en placering till låg ränta. Alla obligationer är förknippade med en ränterisk, men om du behåller en obligation hela löptiden ut vet du från början vilken avkastning du får. Den enda sparformen utan ränterisk är bankkonton.

Köpa och sälja obligationer

När du har obligationer registreras ditt innehav på ett värdepapperskonto, VP-konto, i din bank. Även aktier registreras på detta konto.

När du köper obligationer är avgiften cirka 0,5 procent av köpeskillingen. Det brukar därför inte löna sig med obligationer om du behåller dem mindre än ett halvår.

Obligationer har en viss bestämd löptid. Men trots det kan du sälja din obligation tidigare genom Stockholms obligationsbörs, SOX. Värdet på obligationen förändras från dag till dag, precis som på en aktie. Beroende på hur räntan utvecklats kan du då göra en kursvinst eller en kursförlust

Är du en aktiv placerare kan du därför försöka köpa obligationer när räntan är hög och sälja dem när den är låg. Den typen av affärer kräver både tid och intresse för att lyckas. Statistik visar att de flesta som har obligationer väljer att behålla dem fram till inlösendagen.För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

Stäng Skriv ut