Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Spara till barnen

En bra start i livet har olika innebörd för olika människor, men vissa saker har de flesta gemensamt: barn behöver trygghet, stöd och uppmuntran. Att bli vuxen kräver dock mer än så. Dina barn ska också kunna studera, skaffa körkort och flytta hemifrån. Vill du ge dina barn eller barnbarn en ekonomisk grund att stå på inför vuxenlivet? Börjar du i tid hinner du bygga ordentligt.

Många bäckar små

Sparar du en liten slant per månad blir det ett stort belopp på lång sikt.

Låt säga att såväl föräldrar som mor- och farföräldrar kan spara 100 kronor i månaden åt ett barn. Det blir 3 600 kronor på ett år. Väl placerade kan dessa pengar bidra till studier utan lån eller en egen bostad.

Många föräldrar tar en del av barnbidraget och sätter undan direkt. Många tycker att det är lättare att spara om de gör det med automatik.

Barns konton och fonder

Om barnet är omyndigt har ni som förmyndare rätt att disponera pengarna. Det innebär att båda två måste godkänna alla uttag och omplaceringar. För att förenkla kan ni som förmyndare komma överens om att disponera kontot var för sig eller skriva en fullmakt som låter en av er sköta alla bankärenden.

Barns egendom

Barn äger själva det de fått, tjänat, ärvt eller vunnit. Pengar som sparas i barnens namn är alltså deras egna.
Barnets förmyndare, vanligtvis föräldrarna, förvaltar pengarna och får använda dem för barnens räkning, till exempel för uppehälle, vård och utbildning, till dess barnet blivit myndigt. Vid större köp, till exempel moped, dator eller utbildning kan också delar av kapitalet användas.
Äger barnet mer än åtta prisbasbelopp (322 400 kronor år 2007) ska kommunens överförmyndare kopplas in. Får barnet pengar i form av arv eller försäkring är gränsen två prisbasbelopp (80 600 kronor år 2007).

En mor- eller farförälder kan skriva in att gåvan ska stå under särskild förvaltning, dvs skötas av en person man litar på. Då finns ingen risk att pengarna används till annat än vad som var tanken.

Spärrade konton

Om du som mor- eller farförälder inte vill att barnets föräldrar såsom förmyndare ska komma åt pengarna kan du koppla en överförmyndare till kontot redan vid mindre belopp. Då är det denne som avgör om och hur kapitalet får användas och om det kan anses vara till nytta för barnet som till exempel en språkresa eller liknande.

Ett annat sätt att skydda pengarna är att spärra ett konto för uttag före ett visst datum, till exempel när barnet blir myndigt. Ett annat alternativ är att du sparar i eget namn och ger barnet /barnbarnet hela summan när du vill. I och med att arvs- och gåvoskatten är slopad kan du ge bort hur mycket som helst utan att det utlöser skatt.

Aktiefonder

För regelbundet sparande kan aktiefonder vara lämpliga. Visst svänger börserna upp och ner men på längre sikt torde aktiesparande ge bättre avkastning än räntesparande. Handlar det om ett sparande under 15-20 år kan några få procents bättre avkastning bli till stora belopp.

Sprid gärna riskerna genom att spara i flera fonder. Det kan till exempel vara en god idé att spara i fonder som placerar globalt, i olika världsdelar. Större barn kan själva vara med och välja fonder - kanske ett första steg mot ett eget intresse för aktier och andra värdepapper.

Spara till bostad

Den dag barnet ska köpa en egen bostad är det viktigt att ha ett sparat kapital. Ju större den egna kontantinsatsen är desto billigare blir boendet och desto mindre sårbar blir ekonomin.

Deklaration och skatt

Barn betalar skatt på inkomster av kapital. Skatten dras automatiskt när räntor eller aktieutdelningar betalas ut. Som förmyndare får du ett brev med besked om beloppen.

Du ska deklarera ditt barns kapital ihop med din egen förmögenhet om barnet är yngre än 18 år. Eventuell förmögenhetsskatt grundas på familjens sammanlagda tillgångar.

Barn behöver i allmänhet bara deklarera själva om de äger en fastighet eller om de gör vinster när de säljer värdepapper eller fondandelar.

Att tänka på när du sparar till barn

  • Vem ska sköta/ha tillgång till de pengar du tänker ge barnet?
  • Ska barnets föräldrar inte sköta/ha tillgång till pengarna?
  • Har du tänkt att barnet ska få disponera pengarna fritt?
  • Står kontot i barnets namn läggs barnets förmögenhet till föräldrarnas.
  • Vill du inte att barnets föräldrar ska sköta/ha tillgång till pengarna på kontot, utan kontroll, måste du föreskriva kontroll av överförmyndare eller särskild förvaltning.
  • Om kontot står i ditt namn anses pengarna fortfarande vara dina. Beloppet kan då utmätas för dina skulder.
  • Om du sparar i ditt namn kan du avvakta med att lämna över pengarna så att inte det påverkar mottagarens ekonomi negativt, t ex bidrag. Barnet kan vara beroende av bostadsbidrag under studietiden. Då kan tillgångar påverka storleken på bostadsbidraget.För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

Stäng Skriv ut