Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Resenärer

Individuellt pensionssparande

För att förstärka ekonomin under pensionstiden eller göra det möjligt att gå tidigare i pension kan du behöva spara på egen hand. En del sparformer är avdragsgilla i deklarationen, andra inte.

Sparande med avdragsrätt

Du får dra av maximalt ett halvt prisbasbelopp
(20 150 kronor år 2007) om året för pensionssparande i pensionsförsäkring
eller i Individuellt Pensionsparande i bank (IP). Tjänar du mer än tio prisbasbelopp (403 000 kronor år 2007) får du dra av ytterligare fem procent av inkomsten mellan 403 000 kronor och 806 000 kronor.

Eftersom du får dra av när du sparar måste du betala inkomstskatt på pengarna när du tar ut dem. Är din inkomstskatt högre än när du sparade kan det vara till nackdel, men om skatten är lägre kan det i stället vara till fördel. Kapitalet schablonbeskattas årligen. Skattesatsen är 15 procent och tas ut på en tänkt avkastning, beräknad som genomsnittlig statslåneränta året innan, på värdet vid årsskiftet. Pensionssparande räknas inte med i beskattningsbar förmögenhet.


Placeringsalternativ
I en traditionell pensionsförsäkring binder du dig oftast för att betala en viss premie varje månad eller år. Försäkringsbolaget ansvarar för placeringarna och du kan eller behöver inte påverka dem. Ju mer försäkringar du knyter till sparandet desto mindre går till ditt eget sparande. Men du kan få garanterat utbetalningsbelopp, en premiebefrielseförsäkring och/eller ett försäkringsskydd till din familj med inkomstförstärkning i det antal år du själv bestämmer. Väljer du att ha en försäkring där du kan betala olika premier olika år går det inte att få samma försäkringsskydd.

I en pensionsförsäkring, fond, kan du själv välja vilka fonder dina pengar ska placeras i.

I ett IP-sparande väljer du själv hur pengarna ska placeras, på konto, i obligationer, ränte- eller aktiefonder eller i enskilda aktier. Du kan ändra sparbelopp, göra uppehåll med inbetalningarna eller göra engångsinsättningar när du vill. När du byter placeringar behöver ingen kapitalvinstskatt betalas eller deklaration på försäljning göras.


Utbetalning
Pengarna är bundna tills du fyller 55 år och du måste i regel ta ut dem i minst fem år. I en traditionell pensionsförsäkring kan du välja livsvarig utbetalning eller tidsbegränsad. Utbetalningar från IP är alltid tidsbegränsade.

IP ger dig större flexibilitet under utbetalningstiden än en pensionsförsäkring. När du tar ut ditt sparande kan du låta en del ligga kvar i aktiefonder och börja med att ta ut från räntesparandet. Successivt kan du flytta över från det mer riskfyllda aktiesparandet till räntefonder och så småningom till kontot. Utbetalningstiden kan ju vara lång, 15-20 år.


Vad händer när du dör?
Skulle du avlida innan du har tagit ut hela beloppet går pengarna till den eller de förmånstagare du valt. Bara den närmsta familjen kan vara förmånstagare. Den som tar emot pengarna får betala inkomstskatt.

Ett IP-sparande har inget försäkringsskydd. I början av din spartid finns inte så mycket pengar än, så skyddet för din familj blir litet. Därför behöver du komplettera med en grupplivförsäkring under spartiden, som ofta har fördelaktigt låg premie.
Om du har ett IP-sparande och saknar förmånstagare går pengarna in i dödsboet. Dina arvingar eller testamentstagare ärver dem sedan.
Om du har en pensionsförsäkring och saknar förmånstagare går pengarna till övriga försäkringstagare om du avlider innan du fått ut dem.

Kapitalförsäkring

Du kan också spara till pensionen i en kapitalförsäkring. Du kan välja traditionell försäkring eller fondförsäkring. I en fondförsäkring väljer du själv vilka fonder pengarna ska placeras i. Du kan också byta fond om du önskar det.

Premieinbetalningar till kapitalförsäkring är inte avdragsgilla i deklarationen. Därför behöver du inte heller betala någon skatt när pengarna betalas ut. När du byter fonder betalar du inte någon kapitalvinstskatt. I stället betalar du en schablonskatt på kapitalet. Den tas ut med 27 procent på ett underlag av fondförsäkringens värde multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan året före.

Du kan välja mellan en utbetalning som ett engångsbelopp eller en periodisk utbetalning varje år och varje månad. En kapitalförsäkring har ett visst inbyggt försäkringsskydd.

Kapitalpension

Fr o m den 2 februari 2007 är det inte längre möjligt att påbörja ett sparande i kapitalpension.
De som redan påbörjat ett sparande påverkas inte. Men det går inte att ändra ett gällande avtal.

Egna placeringar

Du kan också välja att spara på egen hand i fonder eller aktier. Du kan då när som helst lyfta dina pengar, så det är upp till din självdisciplin att se till att de finns kvar på pensionsdagen.

Pensionssparråd

Ju tidigare du börjar spara desto mindre belopp behöver du sätta undan varje månad för att få ett tillskott till din pension.

Sprid sparandet på olika sparformer. Mycket kan hända under 30-40 års tid, både i det egna livet och i omvärlden. Skatteregler och pensionssystem kan ändras, nya sparprodukter kan tillkomma. Då är det bra att ha en valfrihet.

Spara i flera pensionssparanden. Om du idag sparar t ex på ett IP-konto och vill öka på ditt sparande kan det vara klokt att öppna ett nytt IP-konto eller pensionsförsäkring. Då har du större valmöjlighet för pensionstiden. Du kan ta ut sparpengarna under olika långa tidsperioder och från olika tidpunkter, ett för att förstärka pensionen under många år och ett för att ha mer att röra dig med under de första pensionsåren, exempelvis.


För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

Stäng Skriv ut