Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Öppna ett investeringssparkonto

  • Enkelt att deklarera
  • Enkelt att byta fonder och aktier
  • Enkelt för dig som är aktiv

Enklare att deklarera och göra omplaceringar

Du kan när som helst göra omplaceringar utan att betala kapitalvinstskatt och slipper därför att deklarera vinster och förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt som baseras på ditt innehav och statslåneräntan 30 november föregående år. Dessutom hjälper vi dig med beräkningen av och rapporterar schabloninkomster till dig och Skatteverket.
 

Enkelt att byta fonder och aktier

Få en större frihet att planera ditt sparande genom att samla enskilda aktier, fonder, räntebärande värdepapper, SPAX och andra finansiella instrument på samma ställe.Öppna ett investeringssparkonto

Öppna enkelt ett investeringssparkonto direkt i Internetbanken
Till Internetbanken

Eller kontakta oss på 042 - 25 04 00 för att boka tid för möte 

Pris

Fast avgift för Investeringssparkonto: 0 kr
Ränta på kontanta medel: 0,25%
Insättning: Ingen lägsta insättning
Uttag: Fria uttag från bankkonto
Skatt: Årligt beräknad schablonintäckt som beskattas med 30 procent på statslåneräntan föregående år (0,65% per den 30 november 2015)
Vid fondhandel betalar du fondbolagens avgifter och vid aktiehandel betalar du courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än värdepapperstjänst bas betalar du eventuellt en depåavgift. För att få information om priser och avgifter om våra värdepapperstjänster och fonder klicka på länkarna nedan.

Värdepapperstjänster
Fonder

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.
Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Instituten som är anslutna till insättningsgarantin har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto.

Garantin träder i kraft om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.
Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett maximalt belopp motsvarande 950 000 SEK per person och institut.

Vid beräkning av ersättningsnivån räknas beloppet i euro om till svenska kronor enligt gällande mittkurs den dag då insättningsgarantin träder in.
Mittkursen som används fastställs dagligen av Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) och publiceras på Riksbankens webbplats riksbank.se.

Syftet med insättningsgarantin är att stärka skyddet för allmänhetens insättningar och bidra till stabilitet i det finansiella systemet.
Den infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande garanti finns i övriga EU-länder. Insättningsgaranti finns också i flera länder utanför EU.

Insättningsgarantin finansieras genom avgifter från de anslutna instituten. Insättningsgarantifondens värde uppgick till 28,3 miljarder kronor per 31 december 2012.

Stäng Skriv ut