Swedbank Robur Bas 100 är en aktiefond som placerar både i Sverige och globalt. Det finns en nuvarande skrivning i fondens fondbestämmelser som säger att minst 30 procent av fondens värde kommer att placeras i Sverige. Vi justerar denna limit till att minst 10 procent av fondens värde ska placeras i Sverige jämfört med tidigare 30 procent. Vi tar även bort 100 procent limiten avseende fondens placeringar i finansiella instrument med exponering mot aktiemarknaderna, och anger istället att minst 90 procent av fondens medel kan placeras i finansiella instrument med exponering (direkt eller indirekt) mot aktiemarknaderna. Förändringar gör vi för att öka flexibiliteten i förvaltningen av fonden.

Vi gör även förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning.

För mer information, läs kundbrev.