Vi har samarbete med försäkringsbolaget Sveland gällande alla sakförsäkringar, som förmedlar alla sakförsäkringar.