Skip to content

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Ekeby Sparbank till arvingarna.

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

Få hjälp av oss att fördela arvet -  checklistor och blanketter

Alla arvskiften hanteras av Arvskiftesgruppen - en specialistgrupp inom banken. Detta gäller oavsett om du är privatperson eller boutredningsman som utsetts av tingsrätten att förvalta dödsboet.

Här kan du läsa hur du gör för att skicka in blanketter och andra dokument till oss för att få hjälp. 

Checklistor och blanketter

Adress till Arvskiftesgruppen

Swedbank Arvskifte

FE 930
107 77 Stockholm

Har du juridiska frågor?

Få hjälp med bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Välj själv vad du vill ha hjälp med.

 

Kontakta vår samarbetspartner NEO Advokatbyrå