Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Pensionsspara – räkna ut din pension

 • Pensionen från staten och jobbet ger cirka 70 % av din lön i pension. Vill du ha mer behöver du spara själv.
 • Räkna ut ungefär hur mycket du behöver pensionsspara för att kunna leva det liv du önskar.
 • Tänk på att prognosen är en uppskattning och ingen garanti för din framtida pension.
Two colleagues looking and pointing at a computer
Riktålder

Tänk på riktåldern när du räknar ut pension

Införandet av riktålder i pensionssystemet innebär att pensionsåldern bestäms - och ibland höjs - utifrån vilket år du är född. För att beräkningen i vår pensionsprognos ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att du lägger in din årskulls riktålder för pension. Alltså den ålder din årskull förväntas gå i pension.

Gör en pensionsprognos och se vad du vill spara

Överblick på minPension.se

På minPension.se, som tagits fram av staten och pensionsbolagen, får du koll på pensionen:

 • Uppgifter om dina pensioner - inhämtas automatiskt när du registrerar dig.
 • Tjänsten – snabb, enkel, oberoende och kostnadsfri.
 • Gör en pensionsprognos – se vad du förväntas få i pension. 

Hur mycket behöver du spara?

Flera saker påverkar hur mycket du själv behöver spara till din pension. Några saker är:

 • När du vill gå i pension
 • Hur mycket du tjänar idag
 • Om du jobbar heltid eller deltid
 • Om du har tjänstepension eller inte
 • Hur mycket du vill ha ut i månaden som pensionär

Pensionens 3 delar

Pensionen kan komma från 3 olika håll – staten, jobbet och dig själv. Du kan själv vara med och påverka de olika delarna.

 • Allmän pension från staten.
 • Tjänstepension från jobbet.
 • Eget pensionssparande.
Diagram på pensionens tre delar staten, jobbet och eget sparande. Diagrammet visar att 70 procent av pensionen kommer från staten och jobbet.

Vill du få hjälp med att börja pensionsspara?

Prata pension med oss

Öppet vardagar 08.00-18.00. Stängt helger och röda dagar.