Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är ETF med hävstång?

En äldre man pratar med ett barn i växthuset

Börshandlade fonder med hävstång, även kallad ETF (Exchange Traded Fund), ger hävstång mot utvecklingen på ett underliggande index, en råvara eller en korg av tillgångar och finns noterad på en börs. ETF:er med hävstång är värdepapper som prissätts och handlas i realtid.

Allmän information om ETF med hävstång

Swedbank erbjuder ett antal ETF:er med så kallad hävstång. Hävstången anges i en faktor, exempelvis 2, vilket innebär att den ger dubbla avkastningen eller förlusten vid en underliggande kursrörelse. Går den underliggande upp med 1 procent rör sig hävstångsprodukten med 2 procent och motsvarande på nedsidan. Handlar du med hävstångsprodukter behöver du dels göra ytterligare en passandebedömning, men framförallt ha en mycket tät kontroll på vad som sker i marknaden.

Hur handlar man med ETF:er med hävstång?

En ETF med hävstång handlas på samma sätt som aktier via bankens kontor, Kundcenter eller via internet. För att kunna handla behöver du ha en värdepapperstjänst hos banken. Swedbank erbjuder också ett urval av ETF:er på utländska marknadsplatser som är noterade i annan valuta än svenska kronor. När du handlar med dessa kommer banken att genomföra en automatisk valutaväxling till rådande marknadspris.

Vad tar jag för risk?

Att placera i börshandlade fonder kan innebära både marknadsrisk och valutarisk, precis som för övriga fonder. Då placeringen har en inbyggd hävstång så är marknadsrisken hög och fondens värde kan både öka och minska över tid medan valutarisk uppstår då förvaltare investerar i utländska tillgångar eller om fonden är angiven i en annan valuta. Vissa ETF:er innehåller motpartsrisk som uppstår vid vissa typer av derivatavtal eller vid aktielån

Vad påverkar avkastningen?

Avkastningen för en ETF med hävstång beror på utvecklingen av det index eller underliggande tillgång som fonden följer samt dess hävstång. Dessutom påverkas avkastningen genom de kostnader som tas ut. Bortsett från courtage när du köper och säljer så betalar du en årlig förvaltningsavgift som vid en fondinvestering.

För- och nackdelar med ETF:er

Fördelar

  • God flexibilitet med olika hävstång, välj den som passar dig bäst.
  • En lättillgänglig och likvid placering.
  • Möjlighet till hög avkastning.

Nackdelar

  • Betydligt högre risk jämfört med en direktinvestering i underliggande tillgång.
  • Courtage.
  • Passar inte för månadssparande.

ETF

ETF står för Exchange Traded Fund och kan på svenska översättas till börshandlad fond. En ETF följer utvecklingen på exempelvis ett underliggande index, en råvara eller en korg av tillgångar och finns noterad på en börs.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.