Så här fungerar Bevis Nu

Bevis Nu är en placeringsform där avkastningen är knuten till en eller flera marknader. Det kan vara aktiemarknaden i en världsdel, ett land eller en utvald bransch. Avkastningen kan även vara kopplad till tillgångar som krediter, räntor, valutor och olika sorters råvaror - var för sig eller i kombination.

Olika typer av Bevis passar skiftande uppfattningar om framtida utveckling för underliggande marknad. Bevis Nu kan, beroende på dess sammansättning, ge avkastningspotential både vid uppåtgående, nedåtgående eller stillastående underliggande marknad.

Bevis Nu ges ut i flera olika varianter, med olika grader av risk och löptider.

Risker

Bevis Nu kan delvis ha ett skydd på nedsidan eller helt sakna återbetalningsskydd. Som kund riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade belopp. Före en investering i Bevis är det viktigt att du sätter dig in i de risker som berör placeringsformen.  

Läs mer om risker

Vad kostar en placering i Bevis Nu?

Kostnaden för en placering i Bevis Nu består av en förvaltningsavgift på maximalt 1 procent av nominellt belopp per år samt ett courtage på maximalt 1,5 procent av investerat belopp. 

Läs mer i en fullständig prislista här