Egenföretagare har ofta låg pension; att bygga upp företaget har varit det viktigaste och att avsätta pengar till pensionen har ofta nedprioriterats. Att ta ut en bra lön har inte alltid varit möjligt, och det påverkar vad man får i allmän pension.

Strategin – en “exitplan”

Detta gäller inte minst lantbrukare: de behöver en strategi för hur det ska gå till att lämna den aktiva verksamheten och sälja eller överlåta gården – en ”exitplan”.

Ingvar Bartholdsson, lantbruksrådgivare på Falkenbergs Sparbank, poängterar att det viktigaste för lantbrukaren är att ha ett försäkringsskydd: olycksfall, sjukdom, liv. När det är ordnat kan man tänka på pensionen. Och det ska man göra i tid:

– Planera pensionen tidigt, gör en fiktiv planering redan när du är 40–50, så du inte står där vid 65 i en helt annan situation än du tänkt dig, säger Ingvar Bartholdsson.

Faktorer som försvårar

Många lantbrukare förlitar sig på gården som pensionsförsäkring. Värdet på jordbruksmark och skog har stigit kraftigt under en följd av år, men det finns faktorer som gör att lantbrukaren inte kan tillgodogöra sig värdestegringen när det är dags för pension.

– Många tror att de har mycket pengar i gården. Och det är sant – om gården ska säljas. Men ofta ska den överlåtas inom familjen, och då handlar det om andra summor än marknadsvärdet, säger Ingvar Bartholdsson.

Alla investeringar höjer inte värdet

Det är också lätt att tro att gjorda investeringar höjer värdet på gården i stort sett lika mycket som kostnaden för investeringen.

– Man måste se på det över tid. I dag är inte ens nybyggda mjölkstall värdefulla. Om man har byggt för 200 kor för 100 000 kronor per koplats har man gjort en investering på 20 miljoner, men marknaden värderar investeringen mycket lågt. Då har man kanske inte råd att gå in pension, säger Ingvar Bartholdsson.

Hur ska man då tänka? Det måste avgöras utifrån var och ens förutsättningar, men Ingvar Bartholdssons övergripande råd är att fördela förmögenheten.

– Pengar på banken, fonder, aktier, gården, det kan variera, bara man i god tid har klarlagt hur den egna situationen ser ut, säger han.

Det viktigaste är att skapa sig en bild över läget, vilka önskemål och behov man har, till exempel i fråga om bostad efter livet på gården, och hur de syskon som inte övertar gården ska kompenseras. Därefter kan man utforma en strategi för inträdet i pensionärslivet.

– Ta hjälp av banken och gör en personlig exitplan. Och gör det tidigt, säger Ingvar Bartholdsson.

Så kan du som egenföretagare påverka din pension

Räkna här