När ni ansöker om en Grön byggnadskredit och lämnar in bygghandlingarna går vi tillsammans igenom och kontrollerar vilken certifiering som den färdiga byggnaden kommer ha. Detta för att se att den uppfyller våra krav för miljöcertifieringen och de kriterier vi har för att få beviljat byggkrediten.

En fastighet som byggs enligt följande certifieringar, och som även har (eller förväntas få) minst energiklass C, är kvalificerad för Grön byggnadskredit:

  • Svanen
  • LEED (minst "gold")
  • Miljöbyggnad (minst "silver")
  • BREEAM (minst "very good") 
  • Passivhus

Priset är alltid individuellt och påverkas av er ekonomi och ert bankengagemang.

Frågor om våra kriterier?

Har ni frågor om våra kriterier och vilka olika certifieringar som krävs för vår gröna byggnadskredit? Då är ni välkomna att kontakta oss via en ansökan online via din internetbank eller app. Du kan också kontakta din kundansvarige eller ringa oss.

Ansök om lån digitalt eller via telefon